Gatanje

Gatanje

U svijetu su uvijek postojale mnoge metode za gatanje koje su stoljećima korištene za dobivanje odgovora o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Najčešća definicija za gatanje odnosi se na interes ljudi saznati svoju budućnost. U drevnim civilizacijama, Mezopotamije, Egipta, Rima, Grčke, postojale su različite tehnike za gatanje, a među najstariju praksu spadalo je tumačenje snova. Gatanje je bilo važan vodič s kojim se na precizan način pristupalo svim oblicima predviđanja, koje su pružale astrologija, gledanje u karte, tarot, rune, numerologija, čitanje listića čaja, itd. Fascinantna tradicija koju ima svako gatanje doprinijela je da mnoga od njih danas budu najpraktičniji alati koji pomažu u otkrivanju ključnih aspekata.

Gatanje danas predstavlja uobičajenu praksu

Riječ gatanje veže se za umjetnost predviđanje budućnosti, predstojećih događaja, kao i skrivenih stvari. U suštini, gatanje nudi pristup znanju o glavnim aspektima od značaja. Ljudi najčešće koriste pomoć gatanja onda kada žele riješiti svoje probleme ili se između ostalog savjetovati o određenim životnim područjima. Osim toga, uz gatanje se mogu prepoznati svi nadolazeći izazovi ili poboljšanja, ukoliko se objektivno i stručno pristupiti izabranoj divinacijskoj metodi. Predvidjeti budućnost ili zatražiti pomoć za određeni problem, kao što su ljubav, karijera, novac, uz neku metodu za gatanje danas predstavlja uobičajenu praksu.

Gatanje ima svoja jedinstvena obilježja

Iako je u suštini gatanje dobilo jednu drugačiju formu, njegova suština ostala je ista: da se dođe do odgovora i saznanja o važnim porukama za bližu ili dalju budućnost. U ezoteričnoj tradiciji svako gatanje ima svoja jedinstvena obilježja. Od jednostavnih načina za gatanje pa sve do onih najsloženijih, dobivaju se objašnjenja i tumačenja za važne događaje i sve ono što tek dolazi u budućnosti. U usporedbi s ostalim metodama za gatanje, tarot i astrologija spadaju u najpopularnije. Iako po svojoj suštini dosta različite, s njima se može dobiti niz korisnih uvida za svako područje života. Tarot je najpoznatiji u okultnom svijetu, a obično se povezuje sa proricanjem budućnosti. Simbolika karata ima posebno značenje, a njihov položaj u gatanju prikazuje različite prognoze i predviđanja.

Kao primjer najpoznatijih su gatanje za ljubav, gatanje za budućnost i slična. Astrologija kao oblik komplementarne metode najpopularniji je za savjetovanje. Osim što pokazuje važne životne cikluse, astrologija pomaže da se dobije detaljan uvid u tumačenje natalne karte, horoskop, godišnje prognoze, itd. U tarotu, naglasak je stavljen na perspektivu i bližu budućnost, dok astrologija prikazuje nadolazeće događaje, najveće izazove i najbolje prilike koje će se tek pojaviti. No, bez obzira na izbor metode za gatanje, učinkovitost mnogih alata nalazi se u približavanju pojedinca odgovorima na – sumnje strahove, podsvjesne prepreke, procjenu odnosa, partnerovu iskrenost, pozitivne prilike za rast, način kako svladati teškoće koje sprečavaju pomak.