Ljubavni tarot

Ljubavni tarot

Većinu tarot špilova se može nazvati ljubavnim tarotom. Preko većine njih se mogu dobiti vrijedni odgovori na ovu temu. Istina je da postoje tarot špilovi dizajnirani tako da se koriste isključivo za pitanja ljubavne tematike. Ljubavni tarot podrazumjeva sve gorko-slatke situacije i probleme na intimnom, ljubavnom planu. Pojedine karte u tarot špilu su jako fokusirane na ljubav, druge nisu. U ovom tekstu ćemo vidjeti na koji način je ljubav obrađena među tzv. malim arkanama.

Ljubavni tarot i male arkane (štapovi)

Male arkane su podijeljene na četiri grupe; štapovi, mačevi, pehari i diskovi ili novčići. Svaka grupa pripada jednom elementu; štapovi (vatra), mačevi (zrak), pehari (voda) i diskovi (zemlja). Vatra i zrak odnosno štapovi i mačevi su najudaljeniji od suptilnih osjećaja koje ljubav podrazumjeva. Voda i zemlja odnosno pehari i diskovi su najbliži, pogotovo pehari. Ako se malo bolje pogleda, među kartama koje pripadaju štapovima osjećaja je jako malo. Karte pršte od aktivnosti, glavnina energije je usmjerena na postizanje ciljeva. Karta koja je najbliža finim osjećanjima je četvorka štapova iz razloga što su ljudi ovdje opušteni te su bliski jedni s drugima. Međutim, ovdje se slavi uspjeh, ego je istaknut na uštrb srca.

Ljubavni tarot i male arkane (mačevi)

Nema sumnje da su mačevi najnepovoljnije karte u kontekstu ljubavi. One pršte problemima. Ove karte izvrsno dočaravaju koliko su osjećaji fragilni, koliko su ljudi ranjivi. Trojka mačeva je obično oslikana trima mačevima zabijenima u srce. Klasična slika jezika koji razara srce. Ili sedam mačeva gdje čovjek pokušava usred noći iznijeti mačeve iz tabora čime se simbolizira izdaja. Ili posljednja desetka mačeva gdje čovjek leži u lokvi krvi probijen mačevima. Riječ je o apsolutnoj brutalnosti. Tu nema mjesta osjećajima. Njih se percipira kao slabost.

Ljubavni tarot i male arkane (pehari i diskovi)

Pehari su predivno oslikane karte koje savršeno dočaravaju ljubav. As pehara je oslikan peharom iz kojega poput slapa teče voda. Voda je element ljubavi. Protočnost vode predstavlja protočnost emocija. Tako bi uvijek trebalo biti. Dvojka pehara simbolizira početak ljubavne veze. Upoznavanje koje izaziva nevjerojatno ugodne trnce. Trojka pehara predstavlja slavlje, slično četvorki štapova, ali ovdje su ljudi istinski povezani. Pojedine karte, poput osmice pehara sugeriraju kako ljubav zna biti komplicirana jer dolazi do razočaranja. Diskovi, pak, predstavljaju materijalnu stranu ljubavi. Kada se nekoga voli, onda mu se pomaže. Tako bi trebalo biti. Posljednja u nizu, desetka diskova opisuje situaciju u kojoj je obitelj financijski osigurana. Zbog toga svi mogu lakše disati odnosno mogu biti opušteni. Novac služi zaštiti ljubavi.